Buejagtskurser


Hvordan bliver man buejæger

En betingelse for at blive buejæger er, at man besidder det almindelige jagttegn. Herefter skal man have deltaget i et obligatorisk buekursus hos en af FADB`s (Danske Buejægere) lokalforeninger. Kurset varer en dag, og omfatter gennemgangen af både den teoretiske og praktiske del, som ligger til grund for buejagtprøven.

Buejagtprøven afholdes af Naturstyrelsen i samarbejde med nogle af FADB` s lokalforeninger. Den teoretiske del af prøven består af 20 buejagtrelaterede spørgsmål, heraf skal 18 besvares korrekt. Den praktiske del består af afgivelse af 6 pile til rådyrskiver. Skiverne er med varieret afstand fra 10m til 25m, og man skal ramme mindst 5 pile indenfor hjerte/lungeregionen.

Læs hvor og hvornår kurser og prøver er datosat, samt en masse om buejagt i øvrigt på FADB.dk

Dato for kurser 2021: Tilmelding senest d.31/12-2020

Datoer foreligger ikke endnu i 2021
Sted Dato Link & Tilmelding Telefon
Randers Buejægere

Poul Østerby: poulosterby@fiberflex.dk


Vestjysker Buejægere
Bjarke Juul: bjarke_juul@hotmail.com 21774356
Midtsjællands buejægere
Bjarne Olsen:  bjo@fadb.dk 61863391
Svendborg buejæger

Steffen Jensen: skovballe@c.dk 61779146
Sydjysk Buejæger
Jens Berg: jb.dalgaardsvej@gmail.dk

Nordjyske buejægere
Peter Juulsgaard:  24295717


Generelt vedr. kurserne:
Kurset er et 8 timers kursus, der skal være aflagt for at man kan tilmelde sig til bue-jagtprøven. Der udleveres kursusbevis der skal medbringes til prøven.
 
Kursusbeviset er gyldigt i 1 år (2 prøve perioder), og er prøven ikke aflagt inden for tidsfristen skal nyt kursus gennemgås.
 
Det er en forudsætning, at kursister møder op med trimmet og indskudt bue.
 
Oplysning om buetrimning og trænings- faciliteter, kan fås ved kursuskoordinatorerne, ved henvendelse til FADB´s lokalforening eller at ringe på tlf. 97183356 (Baldurs Archery) 
Det foreslåes at man anskaffer "Lærebog i buejagt" inden kurset. Denne kan købes på Hornslet Bogtrykkeri, tlf. 70701208.
 
Kursusafgiften er pt kr. 450,00                             
 
Ring på 97 18 33 56 for yderlige oplysninger.