15. Oktober


D. 15 om aftenen skød Iver en fin Rå. Anvis Iver en pladsog han leverer
 
Skudafstand: 16 meter
Bue: PSE X-Force-6
Pile: Gold Tip XT Hunter
Sigte: Home made
Faner: FFP 418 Extreme
Jagtspids: NAP Spitfire 125gr