01. September


Michael - fin premiere
Årets første andejagt, hvor vi pürscher ænder og blishøns langs en lang søkant, var en fornøjelig affære, hvor vi havde held til at nedlægge 5 andrikker i 5 skud.

Skudafstand: 5-15 meter
Bue: Mathews MR6 60#
Sigte & release: Spott Hogg Boss & Scott Sabertoth release
Pilehylde & stab: Mathews Force Down &
Pile: Carbon Express Maxima hunter Dual Spine .350
Faner: FFP 4.18 Extreme
Jagtspids: G5 Small Game Head 125gr