Buejagt

Buejagt

Tekstindhold er på vej.

Så er der nyt vedr jagt på dåvildt og kronvildt. Ifølge Naturstyrelsen, så vil der stor mulighed for at gå på jagt efter dåvildt og kronvildt fra d.1 september 2023. Hvis man vil læse mere, kan man gå ind på flg link og læse mere 

 

Miljøstyrelsen • Tolderlundsvej 5 • 5000 Odense C
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN 5798000860810 • mst@mst.dk • www.mst.dk
Arter og Naturbeskyttelse
J.nr. 2023 – 8709
Ref. EEA

 

Den 16. juni 2023
Til Høringsportalen og parter på vedlagte liste
Høring over udkast til bekendtgørelse om våben og ammunition
der må anvendes til jagt m.v.
Hermed sender Miljøstyrelsen udkast til bekendtgørelse om våben og ammunition
der må anvendes til jagt m.v. i offentlig høring.
Udkastet indeholder nye regler om anvendelse af bue og pil i forbindelse med jagt
på store hjortearter.

Udkastet til bekendtgørelse er i offentlig høring via Høringsportalen,
www.hoeringsportalen.dk. Derudover er udkastet sendt til de organisationer,
myndigheder m.v., der er anført på vedlagte høringsliste.
Høringssvar bedes indsendt senest den 1. august 2023 kl. 12.00 pr. e-mail til
mst@mst.dk med angivelse af journalnummer 2023-8709 i emnefeltet.
Miljøstyrelsen skal gøre opmærksom på, at høringssvar offentliggøres på
Høringsportalen.

De væsentligste ændringer i bekendtgørelsesudkastet
Bekendtgørelsesudkastet indfører mulighed for at anvende bue og pil ved jagt på
store hjortearter (kronvildt, dåvildt og sikavildt) i Danmark. Der er tale om en
permanent mulighed på baggrund af et forsøg med buejagt på store hjortearter,
som blev gennemført i perioden 2018 – 2022. Bekendtgørelsen fastsætter krav til
pile samt krav om indberetning af skud med bue og pil til store hjortearter.
Ændringerne forventes at træde i kraft den 1. september 2023.

 

Buejagt

af jan 20, 2023

Kontakt os i dag, eller besøg en af vores butikker i Jylland eller på Sjælland

Baldur's Archery
CVR: 33772556

Jylland:
Ørbækvej 6
7330 Brande

Sjælland:
Højelsevej 12
4623 Lille Skensved